program - jözzejassen - nyhetsbrev - recensioner - historia - styrelse - bilder - länkar - e-post - home

Historia

I oktober 1984 samlades på initiativ av dåvarande rektorn för Arvika Kommunala Musikskola, Bertil Krantz, en grupp jazzintresserade personer för att bilda en " intresseförening för jazz i Arvika". Föreningen fick arbetsnamnet Arvika Jazz Club och till interimsstyrelsens förste ordförande valdes Bertil Krantz. Ett startbidrag på 300 kr. till klubben beviljades av Kulturnämnden i januari 1985. Första årsmötet hölls den 6 februari 1985. Bertil Krantz valdes då till ordförande på två år. Övriga i den första styrelsen var Bert Mikaelsson, vice ordf., Jan Grundel, kassör, Rustan Andersson, sekreterare, dessutom Lars Andersson, Pelle Broberg, Lars-Uno Ericson, Holger Nordell, Barbro Olsson och Jörgen Zetterquist. Medlemsavgiften fastställdes till 30 kr. per år och beslut togs om att söka medlemskap i Svenska Jazzriksförbundet, SJR. I de stadgar för klubben, som antogs på första årsmötet och som fortfarande gäller, står att "föreningens syften är att:

1: Tillvarata jazzmusikernas konstnärliga och sociala intressen.

2: Verka för att jazzen och den improviserade musik som kan hänföras till jazzmusik ges en fast plats i kommunens musikliv.

3: Biträda vid anordnandet av konsertarrangemang och dylikt och att själv organisera sådana."

"Per Ringkjöbing" teckning av Jörgen Zetterquist.

Om medlemmar står: "Medlemskap beviljas av styrelsen. Härvid kan även annan person än jazzmusiker ifrågakomma därest han/hon i enlighet med föreningens målsättning vill stödja jazzmusiken i Arvika med omnejd. Medlem som bedöms uppenbarligen motarbeta föreningens syften kan av styrelsen uteslutas varvid inbetald medlemsavgift stannar hos föreningen."

När man nu sexton år efter stadgarnas antagande ser tillbaka kan man konstatera att föreningens syften uppfylls varje år. När det gäller medlemskap är det i praktiken inte så strängt som det verkar. Medlem blir man när man betalar sin medlemsavgift, styrelsens godkännande behövs inte. Ingen medlem har blivit utesluten av annan orsak än flera års utebliven medlemsavgift.

1988 avlöstes Bertil Krantz på ordförandeposten av Jan Grundel. Bertil var dock kvar i styrelsen som sekreterare några år. 1989 var det dags för byte av ordförande igen. Matts Bärjed fick då detta uppdrag och har det fortfarande år 2001.

Arvika Jazz Club (AJC) arrangerar 12-14 konserter per år i en blandning med

"Pelle Broberg" teckning av Jörgen Zetterquist.

lokala band och turnerande orkestrar från andra håll, de flesta Stockholmsbaserade. Konserterna hålls numera oftast i Konsthallen eller Rackstadmuseet, någon gång på Ingesunds Musikhögskola, Kommunala Musikskolan och i Brättne. Tidigare har lokaler använts i Folkets Hus, Parkhallen och Hamnkrogen (Stiff & Steffs). En period arrangerades jazzdanser till lokala band, oftast Harry Bagarn´s eller Broberg-Zetterquist J B. Danserna var populära något år men sedan avtog intresset och danserna upphörde.

Varje år arrangeras numera en Ungdomens Jazzkväll där elever från Kommunala Musikskolan och Solbergagymnasiets estetprogram svarar för musiken. Jazzklubben delar då ut ett stipendium till en eller flera jazzmusikaliskt begåvade ungdomar.

AJC samarbetar sedan flera år med Arvika Konstförening omkring de populära jazzkaféerna på Konsthallen. Dessa arrangeras under advent då lokala band spelar och Konstföreningen svarar för servering och utställning av konst, julsalongen.

"Gunnar Silja-Bloo Nilsson" teckning av Jörgen Zetterquist.

AJC har utöver sin ordinarie verksamhet under åren arrangerat en rad festivaler, Jözze-Jassen. Namnet kommer av att Arvika ligger i Jösse Härad och den vitsiga stavningen är Bertil Krantz skyldig till. Den första festivalen ägde rum 3-5 augusti 1984, alltså före jazzklubbens tillblivelse. Sedan 1985 har dock klubben stått som huvudarrangör för Jözze-Jassen, som hittills anordnats tolv gånger, -84 års festival inräknad. Jözze-Jassen återkommer sedan 1989 vartannat år, senaste festivalen var 2001.

De flesta ur den svenska jazzeliten har spelat för Arvika Jazz Club, på enstaka konserter eller på Jözze-Jassen. Även några av de bästa från USA har gästat oss, dessutom ett par universitets- storband därifrån. En mycket populär gäst på flera av festivalerna under 80-talet var Gunnar "Siljabloo" Nilsson. Den som spelat flest gånger under åren torde dock vara Jörgen Zetterquist i olika kombinationer, t.ex. Standard Selection, Broberg-Zetterquist J.B., Harry Bagarn´s m.fl.. 
Pelle Broberg , Göran Ramberg och Lars-Uno Ericson är andra flitiga musikanter som varit med från början. Jörgen, Larsa, Göran och Pelle finns fortfarande med i klubbens styrelse, Jörgen, Göran och Larsa som suppleanter numera.

Jazzklubben stöds ekonomiskt av Arvika Kommun genom Kulturnämnden, dessutom av Statens Kulturråd och ABF.

 

Genomförda Konserter

 upp


--- Nästa konsert ---

Musikcafé i advent
Konsthallen

Söndag 11 dec

På scen 15.00

Kimchi Trio
studsar genom olika genrer och stilar. Den internationella trion med

Elle Fenchel (d)
Thor Holmlid Kolenda (b) Eirikur Thrastarsson (g)

leverar en modern musikalisk tvist som sprudlar av improvisation.

Fri entre

Fika finns till försäljning

Insamling sker till
Rädda Barnen

Läs mer

-----------------------------

OBS!

Vi har bytt e-post adress till:

arvikajazz@gmail.com

--- Nyhetsbrev ---

Teckna dig för vårt nyhetsbrev och få rykande färsk information om vår verksamhet och kommande evenemang.

Klicka här för mer information.